Thursday, July 19, 2012

Arbetslösheten är högt i Iran och avskedning pågår dagligenAvskedande av 20 arbetare för att protesterat mot uteblivna löner Arbetarna samlas utanför fabriken, Parlyt Asia och kräver sina flera månaders uteblivna löner. Arbetarna har inte arbetstrygghet och de får sämre när du protesterar. De flesta arbetare har tillfälliga och korta
anställningar i mindre fabriker och arbetsplatser.