Sunday, August 19, 2012

3 arresterade arbetare i en arbetarmöte har fått sitt dom.


57 arbetare har attackerats av islamiska militära styrkor och gardister och med våld fängslades. De har friges med höga ekonomisk straff och 3 av de satt kvar tills nu som domstolen har bestämd att Alireza Asgari fängslas ett år, Jalile Mohamadi och Ryhane Ansari friges villkorlig och bör varje månad anmäla sig till säkerhetsmyndigheten under 3 års perioden.