Wednesday, August 8, 2012

Frige arresterade arbetare omedelbart

Den 6 augusti har 3 arbetaraktivister, Ali Reza Askari, Jalile Mohamadi och Rayhaneh Ansari har stått inför rätta för att de är hot för landets säkerhet. De har arresterats med andra arbetaraktivister i ett arbetarmöte i Karej utanför Teheran. Mötet har arrangerat av samordningskommittén för hjälp för bildande av arbetarorganisationer som 87 arbetaraktivister behandlas med våld och beväpnande islamistiska styrkor.  Islamiska regimen har attackerat vild och skadad allvarig mötesdeltagare. Alla arresterades och fortfarande sitter två av de i fängelset och andra har betalt stora och feta borgen för att friges från fängelset tills de kallas till rätten.
Arbetarnas brott är att de organisera sig och diskuterar arbetsmiljön och arbetssituationen, lönen och försäkringar samt trygghet i arbetslivet. Islamiska regimen som alltid har anklagat arbetarna med falska och felaktiga grunder.
Fortfarande pågår protester både inom och utanför Iran och kräver alla fängslade arbetare och alla politiska fångar.

Alireza Asgari och Jalile Mohamadi, två arbetaraktivist som arresterade i ett arbetarmöte och sitter fortfarande kvar i fängelse