Sunday, September 9, 2012

5 miljon arbetare har daglig anställning utan försäkring och anställningstrygghetAnsvariga i staten rapporterar att arbetslösheten har sjunkit i Iran men verkligheten talar om att 5 miljoner har daglig anställning och har inga försäkringar och inte heller bestämda löner per dag.
Olika rapporter har publicerat i dagstidningar i Iran om svåra arbetsförhållanden för flera miljoner arbetare. De flesta av arbetarna arbetar i service, bygg och liknande branscher. Arbetarna är glada att de får åtminstone lön för den dag som de har utfört arbetet.
Enligt tidigare representant i den statliga medlingsgruppen finns inget kontroll över arbetsgivarna och de själva dikterar arbetsförhållanden samt löner utan hänsyn till de bestämda reglerna. 
Det finns inga organisationer eller ansvariga som tar arbetarnas sak och situation på allvar och det finns inga stöd för de miljontals arbetare. Dagslönen som betalas ut idag överstämmer inte alls med den lilla lön som tidigare bestämd. För att arbetarna ska kunna klara sig behövs minst 5 gånger större lön i dags läge.