Sunday, October 14, 2012

Shahrokh Zamani har flyttats till annat fängelse, ArsenjanShahrokh Zamani är en av arbetaraktivister som har arresterat för 10 månader sen utan någon förklaring eller grund. Han har flyttats till olika fängelse utan tillstånd eller något straff.