Thursday, November 22, 2012

Protest telekommunikation arbetare


Om 60 Telekommunikation arbetare samlades framför parlamentet kräver eliminering av underleverantörer och underteckna direkta kontrakt med Telekommunikation Company. De uppmanar genomförandet av lagen i detta avseende.