Monday, November 5, 2012

Reza Shahabi får sitta 2 år på fängelse om han betalar 7 miljoner Toman böter


Enligt kommunikén nummer 40 av "Reza Shahabi stödkommitté", baserad på en faktablad, som har visat sig Reza Shahabi i Evinfängelset, kommer hans straff minskas med två år om han betalar 7 miljoner Toman böter. I det här fallet sin release datum kommer att vara den 21 mars 2014. Annars måste han uthärda ytterligare ett år i fängelse.

I rapporten tillägger att Reza Shahabi har fortfarande dålig hälsa. Han är oförmögen att röra nacken, fingrarna och har domningar.

Reza Shahabi är styrelseledamot för bussförarnas organisation i Tehran samt ekonomiansvar i organisationen. Hans straff är att han har varit medlem i en arbetarorganisation samt har kämpat för arbetarnas rätt och rättigheter.