Wednesday, December 19, 2012

Ismail Fattahi meddelade sin hungerstrejk i Tabriz centrala fängelset


Jag är fängslad konstruktion svetsare, som har varit sedan 8 månader under extrem tortyrpå central fängelset i staden TabrizJag genomgick svåra förhör och psykologiska brutalitetpå grund av att avslöja de omänskliga förhållandena i fängelserna i detta fängelse och på grund av att protestera mot spridningen av aids och brist på särskilja fångarna i grupperbaserat på ålder, vilket resulterar i fängelse våldtäkt av minderåriga fångar. För att uttryckamin protest mot sådana förhållandena i fängelserna runt om i landetoch betonar protestuttalande av en grupp politiska fångar, den allmänna fångar och även uttalande av ShahrokhZamanikommer jag att gå på en obestämd hungerstrejk från 10 december 2012.
Jag kallar alla mänskorätts organisationer, institutioner och myndigheter att få ett slut påsådana villkor och i synnerhet för att skydda rättigheterna för fängslade barn och för att protestera mot fängelset våldtäkt, som handlar om droger och spridning av alla typer av sjukdomar i fängelser i detta land.Jag kallar upp alla fångar, i synnerhet de politiska fångarna att delta i denna sak.
Ismail FattahiTabriz centrala fängelset9 december 2012