Wednesday, December 19, 2012

Reza Shahabi har hotat med våld istället för medicinskt behandling

Enligt Kommuniké nummer 42 av "Reza Shahabi försvar kommittén", var Reza Shahabi komtill sjukhuset den 15 december för läkarundersökning och röntgen analys. Läkarenunderströk återigen att han behöver en period av absolut vila med tillbörlig omsorg ochriktad spinal röntgen.
Efter röntgen hindrade vakten röntgenanalys av läkaren och sa till Shahabi"Vi måste återvända till fängelse omedelbart"Detta protesterade genom Shahabi och hans familj.Fängelsevakten svarade Shahabis protest med dessa ord"om du inte slutar att protestera, kommer jag senare slå dig i fängelse".