Sunday, August 19, 2012

Ali Nejati, fängslade arbetare, sockerarbetare, Haftapes styrelsemedlem i arbetarnas organisation har flyttas till sjukhus


Han har arresterat på grund av bildande av arbetarorganisation. Ali Nejati har flera gånger fängslat och suttit i fängelse. Han har haft hjärtproblem och läkarna har sagt att han behöver vara i en lugn miljö med hjälp och stöd. De har sagt att fängelset är det mesta farliga miljön för hans hälsa.