Sunday, October 14, 2012

4000 pensionerade stålarbetare i Isfehan protesterade och krävde sin uteblivna pension



De har lyckats en del men fortfarande krävs kraft för att få den låga pension i förhållande till dyra kostnader, hushåll och andra nödvändiga kostnader.